שָמַיִם

 

מיכלים, מכולות

שיכונים

ערימות, בניינים

קוביות

 

מבצרים

 

בתים, קומות

שכבות, חוֹמות

מבנים

 

מבודדים 

 

צבעוניים, אפורים

מוארים

מוצלים

 

אדמה