2013-2015

הפקולטה לאמנויות בית ברל - לימודי המשך באמנות 

2006-2009

 מנשר לאמנות - המחלקה לצילום

2003-2006

דהרמה - לימודי בודהיזם

1999-2002

ביה"ס לפסיכותרפיה בגישה הפסיכואנליטית 

1997-2000

University Of Surrey, London - Master Of Arts  

1989-1990

המדרשה לאמנות בית-ברל

1986-1989

אוניברסיטת חיפה. תואר ראשון באמנות יצירה וארכיאולוגיה